Bảo vệ dự án tại Ban Quản Lý KKT Dung Quất

Bảo vệ dự án tại Ban Quản Lý KKT Dung Quất

Bảo vệ dự án tại Ban Quản Lý KKT Dung Quất. Ảnh: Tùng lập dự án