Hội thảo Dự án giống mía- Viện nghiên cứu Mía Đường

Hội thảo Dự án giống mía- Viện nghiên cứu Mía Đường

Hội thảo Dự án giống mía- Viện nghiên cứu Mía Đường. Ảnh: Tùng lập dự án