Tham quan nhà máy bao bì Thiên Phúc mà Lập dự án Á Châu đã tư vấn.

Tham quan nhà máy bao bì Thiên Phúc mà Lập dự án Á Châu đã tư vấn.